Mất hứng

-Đi chợ cây không  em?

– Có

– Mũ này anh ,đội vào

– Thì đội , nản ……

– Sao không cài móc khóa vào?

– Vẫn còn chưa chán sống mà , như thắt cổ.

– Vậy thì đội làm gì, đội mũ không cài khóa = không đội mũ

…..

– Cái gì nữa thế ?

– 200k

– Làm gì?

– Chuẩn bị nộp tiền phạt chứ làm gì

–  Thôi bà cài hộ tôi cái khóa vào, mất hết cả hứng , cây với cối gì nữa haiizz…………..

Để lại một trả lời

Địa chỉ email sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *